Liczba odwiedzin strony: 30312 Osób na stronie: 1
 

Arłamowski Bogusław. Kancelaria adwokacka

 
 
Arłamowski Bogusław. Kancelaria adwokacka
 
Fabryczna 1d
39-200 Dębica
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 107 poz. 732 - Wysokość diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Członkom Rady...
Monitor Polski 2002 Nr 37 poz. 573 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 2 września 2002 r.) nr Z. 110-40-2002 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Jarosława SPYRĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chile.